top of page

Skogsbad i Stockholm

Certifierade guider leder dig till välmående och fördjupad naturkontakt

Skogsbad är att uppleva naturen på ett mycket nära sätt.

Att ta in skogens atmosfär med alla sinnen, att skapa kontakt.

 

I stället för att skynda fram saktar vi ned tempot, tar det lugnt, slappnar av. Vi öppnar våra sinnen för ljuden, vinden, dofterna. Vi upptäcker stort och smått.

 

En utbildad guide leder dig i skogsbadet, ger förslag och bjuder in dig till en fördjupad kontakt med naturen på ett öppet och varsamt sätt.

 

Skogsbad är ett sätt att närvara.

Integration.jpg

Varför skogsbad?

Du kanske redan har upplevt hur stärkande det kan vara att vistas i skogen? Då kan skogsbadet ge dig ytterligare dimensioner, närmare sammanhang.

 

Skogsbad är i grunden friskvård, en metod att stärka folkhälsan och motverka stressrelaterade symptom. Genom att vistas i skogen får vi hjälp att hitta balans.

 

Det är visat att skogsbad har effekt genom att det bland annat:

Minskar stress

Stabiliserar blodtrycket

Stärker immunförsvaret

Minskar ångest och depression

Minskar ensamhet

Påverkar oss att hitta en större mening med vårt liv

Stärker våra band med naturen så att vi agerar mer miljövänligt

En del av effekterna ovan blir tydligare vid återkommande skogsbadande. Precis som med annan träning.

 

Genom Skogsbad i Stockholm får du kontakt med certifierade guider i Stockholmsområdet i vid mening. Här presenterar vi oss och våra verksamheter samt de områden där vi guidar.

IMGP4758.jpg

“Nature does not hurry, yet everything is accomplished.”

Lao Tzu

Vi samarbetar med 

Vi samarbetar med andra som verkar för eller ger skogsbad i andra delar av landet.

bottom of page